Rajd Niepodległości uczniów klas 5

                 Rok 2018 jest rokiem szczególnym w historii Polski . W związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości zapraszamy uczniów klas 5 do udziału w 1 etapie Rajdu  Niepodległości.

Osoby chętne będą mogły wziąć udział w wycieczce rowerowej i uczcić pamięć tych, którzy walczyli o naszą wolność .

Trasa 1 Etapu Rajdu przebiegać  będzie ul. Kcyńską ( pomnik Żołnierzy Niezłomnych), ul.  Szubińską i ścieżką rowerową dojazd do Alei Żołnierzy Wyklętych w kierunku Trzcińca. Tutaj odpoczynek i krótka gra terenowa na temat historii Polski i jej niepodległości, powrót ta samą trasą .

Impreza odbędzie się 13. 06 2018r. w godz. 9.15- 13.00. Każdy uczestnik zobowiązany jest być wyposażonym w kask i sprawny rower, zapoznać się z regulaminem wycieczki rowerowej i harmonogramem 1 etapu Rajdu dostępnym na stronie internetowej szkoły. 

Uczniowie posiadający kartę rowerową zobowiązani są posiadać ją przy sobie. Za dotarcie pod szkołę i powrót odpowiadają rodzice. Rodziców prosimy o wypełnienie zgody na udział dziecka w rajdzie.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do p. Małgorzaty Torzewskiej lub Joanny Brzustewicz- Ziółkowskiej, poprzez e- dziennik do piątku 8.06.2018r.

W przyszłym roku szkolnym zorganizowane zostaną kolejne etapy Rajdu, dla uczniów klas 6,7, 8 SP  i III gimnazjum.

                                                       Małgorzata Torzewska,

                                                      Joanna Brzustewicz Ziółkowska

 

Harmonogram 1 etapu Rajdu Niepodległości

9.15- zbiórka uczestników przed budynkiem SP12 w Bydgoszczy

9.20- wyjazd

9.25- uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych przy pomniku na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej

9.40- przejazd na ścieżkę na ul. Szubińską, następnie ścieżką rowerową w kierunku Trzcińca

10.30- postój na parkingu leśnym. Gra terenowa na temat historii Polski i jej niepodległości ( szukanie ukrytych zagadek, zadań i ich

           rozwiązywanie), posiłek, odpoczynek.

12.00- powrót ścieżką rowerową, Trzciniec- ul . Szubińska , Kcyńska 

Ok. 13.00- rozejście spod szkoły.


Regulamin wycieczki rowerowej

 

 1. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsce postoju.
 2. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
 3. Ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15.
 4. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
 5. Jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie jest dopuszczalna pod warunkiem, że  w żaden sposób nie  utrudnia ruchu drogowego lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 6. Odległości między rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie.
 7. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można   go wyprzedzać.
 8. Odpoczynki w trasie powinny występować po przejechaniu 10- 15 km ale nie jest     to normą i zależy to od możliwości grupy.
 9.  Podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie, każdy pokonuje wzniesienie własnym tempem.
 10. O zmęczeniu lub słabym samopoczuciu każdy uczestnik powinien poinformować kierownika.
 11.   Podczas jazdy w lesie należy zwrócić szczególna uwagę na gałęzie i wystające korzenie.
 12.  Należy unikać najazdu kołami na patyki co może być powodem uszkodzenia szprych i błotników.
 13. Przed wjazdem do lasu wskazane jest ubrać się w bluzkę z długimi rękawami, założyć czapkę ze względu na kleszcze.
 14. Po stwierdzeniu usterki, nawet najmniejszej, należy zatrzymać się i ja usunąć    w celu uniknięcia większej awarii.
 15.  Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
 16.  Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower oraz kask.
 17.  Podczas postoju należy szanować przyrodę i pracę człowieka.
 18.  Każdy uczestnik zachowuje się stosownie w miejscach publicznych,
 19. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
 20.  Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: legitymację szkolą, kartę rowerową
 21.  Po zakończeniu wycieczki każdy uczestnik niezwłocznie udaje się do miejsca swojego zamieszkania.

Zgoda rodziców do wydruku

Dodatkowe informacje