Szkolny Konkurs Recytatorski „Dzień Matki w poezji”

23 maja  2018 r. w bibliotece szkolnej jak co roku odbył  się Konkurs Recytatorski.
Celem konkursu było rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, rozwijanie recytatorskich uzdolnień uczniów, upowszechnianie kultury żywego słowa. Przesłuchania odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych.
 Ocenie podlegało: wybór utworu w kontekście tematu konkursu, opanowanie pamięciowe utworu, interpretacja tekstu, dykcja, tempo i ogólny wyraz artystyczny. 
Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
I    miejsce:  Mikołaj Bryś,   Nikola Rogowska
II    miejsce: Adrian Rożek, Julia Strzelec, Weronika  Nalazek
III miejsce:  Maria Tyburska, Krzysztof Śledź,
Wyróżnienie :  Aleksandra Nalazek, Oliwia Nowak

Laureaci otrzymali  nagrody rzeczowe oraz książkowe. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami i drobnymi upominkami.
Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy!

Dodatkowe informacje