„Dzień Matki w poezji”

Szkolny  Konkurs Recytatorski „Dzień Matki w poezji”. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 12
 1. Cele konkursu:

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji,
 •  upowszechnianie kultury żywego słowa,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,
 • promowanie talentów recytatorskich,
 • popularyzacja literatury pięknej.

2. Warunki uczestnictwa:
Szkolny konkurs recytatorski  adresowany jest do uczniów klas:

 • IV-VII Szkoły Podstawowej,
 • Gimnazjum.

3. Zasady i przebieg konkursu
Konkurs składa się z jednego etapu:

 • Uczeń prezentuje wybrany przez siebie utwór o tematyce konkursowej na uroczystym rozstrzygnięciu konkursu.

Kryteria oceny recytacji:

 • wybór utworu w kontekście tematu konkursu,
 • opanowanie pamięciowe utworu,
 • trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja modulacja głosu, tempo, pauza),
 • kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
 • ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony gest sceniczny,  strój, rekwizyt).

4. Termin

 • 23 maja 2018 r. godz. 10:00 biblioteka.

5. Ocena i nagrody

 • Zwycięzcy otrzymują nagrody, a wszyscy uczestnicy oceny z j. polskiego.

6. Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i przebieg konkursu:
B. Jaros – Czuczwara, D. Strehlke, A. Lewandowska, H. Opara, M. Świątek
7. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów
zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu oraz do zmian w terminach
podanych w regulaminie.

Dodatkowe informacje