MIEJSKIE OBCHODY ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dnia 3 maja 2018 r. poczet sztandarowy SP nr 12 uczestniczył w miejskich obchodach rocznicy uchwalenia Konstytycji 3 Maja. Główna uroczystość odbyła się przed ratuszem na Starym Rynku. Władze miasta, politycy, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy wzięli udział w mszy świętej, po której odczytano listy od najwyższych władz państwowych.

Oliwia Zgórska
Marcelina Wilczewska

Dodatkowe informacje