W ŚWIECIE ROBOTÓW

W marcu klasa 4c rozpoczęła cykl zajęć wpisujących się w innowację klasy Window Open World.  Podczas cyklicznych spotkań, z których kilka już mamy za sobą, uczestnicy pracując metodą projektu budowali „robota” własnego pomysłu. Wykorzystali do tego różnorodne bezpieczne materiały typu: karton, butelki, papier, słomki, nakrętki, itp. Założeniem tego projektu jest praca zespołowa oraz zaplanowanie przez uczniów kolejnych działań, przydzielenie między siebie odpowiedzialności za przyniesienie poszczególnych materiałów a następnie wspólna praca. Każdemu z powstałych „robotów” tworzący je zespół nadał imię za pomocą OR-codu. Czwartoklasiści nauczyli się nie tylko tworzyć OR - cody, ale i wiedzą jak można je odczytać. 

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII

Barbara Szurpita, Joanna Świetlik

Dodatkowe informacje