SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA 2018

26 kwietnia 2018 r. (czwartek) zapraszamy chętnych uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej do udziału w  Konkursie Pięknego Czytania. Przesłuchanie uczestników odbędzie się  o godz. 10:00 w bibliotece szkolnej. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe.
Regulamin i przebieg konkursu:

Cele konkursu:

  • promocja czytelnictwa,
  • budzenie zainteresowania wartościową literaturą,
  •  kształtowanie umiejętności pięknego czytania i interpretacji tekstu literackiego,
  • uwrażliwianie na piękno języka ojczystego,
  • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

Przebieg konkursu:

  • w konkursie biorą udział uczniowie klas 4 – 7   oraz gimnazjum.
  • konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

 - do I etapu przystępują osoby z wcześniej przygotowanym przez siebie tekstem, (prezentacja tekstu nie powinna przekraczać 2 minut),
-  do II etapu przechodzą uczniowie najlepiej czytający z I etapu.  W II etapie uczestnicy losują numery fragmentów tekstów. Po krótkim zapoznaniu się z nimi następuje dalsza prezentacja konkursowa.

  • podczas czytania ocenie podlegać będzie:

- płynność i bezbłędność czytania
- interpretacja wybranego tekstu,
- dykcja i prawidłowa emisja głosu,
- umiejętność tworzenia nastroju,

  • Za każdą z w/w cech dobrego czytania uczestnik może uzyskać od 0 – 3 punktów.
  • Przesłuchanie uczestników odbędzie się 26  kwietnia 2018r. ( czwartek) o godz. 10:00 w bibliotece szkolnej.


Nagrody: Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe.

B. Jaros, M. Świątek

Dodatkowe informacje