LICZYDEŁKO

Na początku lutego, przed feriami odbyły się szkolne eliminacje

Matematycznego Konkursu „Liczydełko” dla klas 2 i 3. Wzięło w nim udział 13 uczniów klas drugich i 19 uczniów klas trzecich. Podczas konkursu w czasie 45 min uczestnicy rozwiązywali zadania matematyczne o różnym stopniu trudności, również wykraczające poza podstawę programową oraz zadania nietypowe. Test skonstruowany był na zasadzie wyboru jednej prawidłowej odpowiedzi z 4 podanych możliwości. Można było otrzymać za rozwiązanie wszystkich 15 zadań maksymalnie 60 punktów.

 

Uczestnicy konkursu z klas drugich to:

 1. Hunker  Łukasz                     48pkt.       2a
 2. Świętkowska  Blanka            43pkt.       2b
 3. Lubiszewski  Oliwier              39pkt.       2a
 4. Bobecki Adam                       37pkt.       2b
 5. Żmijewska Nicole                  31pkt.       2b
 6. Kiełkowski  Oskar                  29pkt.       2b
 7. Górski Marek                        27pkt.       2b
 8. Janik Maciej                          24pkt.       2a
 9. Cirug Bartosz                        20pkt.       2a

Dołhun  Oliwier , Bryl Oskar, Przytarski Witold, Nawrocki Paweł  

       Uczestnicy konkursu z klas trzecich to:

 1. Rachuba Lidia                      43pkt.        3d
 2. Gaca Zofia                           38pkt.        3c
 3. Zając Mateusz                     34pkt.        3d
 4. Rodźko Oliwier                     33pkt.        3b
 5. Rodźko Gustaw                   31pkt.        3a
 6. Adamczewski Jurek             29pkt.        3d
 7. Sobczyńska Maria                28pkt.        3d
 8. Sowińska Hanna                  27pkt.        3a
 9. Szczepaniak Szymon          27pkt.        3d
 10. Modrakowski Igor        27pkt.        3b
 11. Sobkiewicz Julia          26pkt.        3c
 12. Kulczyk Grzegorz        25pkt.        3c
 13. Konarzewska Hanna   24pkt.        3a
 14. Berdych Oliwia            23pkt.        3a
 15. Łoś Tymon                  23pkt.        3a
 16.  Kęcińska Hanna         22pkt.        3c

Glińska Julia, Gołofit Aleksander, Gackiewicz Dawid

Gratulujemy wszystkim odważnym uczestnikom!!!

Do 2 etapu konkursu Liczydełko zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli 36 i więcej punktów w etapie szkolnym.

Niestety organizatorzy z SP64 nie są w stanie jeszcze określić terminu 2 etapu konkursu, ponieważ w szkole trwają przedłużające się prace remontowe, co uniemożliwia przeprowadzenie konkursu. Informacje na temat terminu zostaną przekazane w możliwie jak najszybszym terminie.

 Organizatorzy:

K.Kozikowska,  J.Koszowska

Dodatkowe informacje