"BOSTOŃSKIE CZYTANIE"

Na różne sposoby próbujemy zachęcać dzieci i młodzież do czytania w naszej szkole. Organizujemy konkursy, maratony czytelnicze,  określamy liczbę wypożyczeń ze szkolnej biblioteki dla danej klasy, wystawiliśmy regał umożliwiający wymianę książek, itd. A gdyby tak zachęcić do czytania całkiem inaczej? Stworzyć czytającą społeczność, sprawić, że czytanie stanie się stałym punktem szkolnego dnia, z czasem będzie modne, a w końcu naturalne dla każdego ? Jak to osiągnąć?


"A pewne gimnazjum w Bostonie, z najgorszą opinią w całym mieście, przewidziane do likwidacji wraz z nowym dyrektorem dostało szansę na całkowitą zmianę sytuacji. Dyrektor wprowadził obowiązkowe poranne czytanie. Każdy nauczyciel w każdej klasie rozpoczynał dzień od przeczytania na głos fragmentu książki. Szkolny dzień kończył się indywidualnym dziesięciominutowym czytaniem dowolnie wybranej lektury. Czytali wszyscy, cała społeczność, o stałej porze. Po trzech latach, szkoła ta miała wielu chętnych, którzy chcieli się w niej uczyć, bo znacznie poprawiły się wyniki jakie osiągali uczniowie, a najbardziej w testach czytania." Więcej na ten temat można przeczytać w książce Wychowanie przez czytanie autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej, wyd. Świat Książki ( fragment będzie w dokumentach na stronie).

Koordynując program "Cała Polska czyta dzieciom" fundacji ABC XXI w. pragnę zaproponować opisane pokrótce powyżej działanie do zrealizowania w naszej szkole.  Szanowni nauczyciele oraz rodzice  proszę więc o wyrażenie opinii, zaś stosowne informacje proszę wrzucić do "skrzynki korczakowskiej" znajdującej się przy drzwiach wyjściowych z naszej szkoły. Z góry dziękuję i  zachęcam do aktywnego udziału w tej inicjatywie, gdyż mam potwierdzone rezultaty w szkołach realizujących bostońskie czytanie. Pierwsze zauważalne efekty to poprawa zachowania, zaś później następuje poprawa w nauce, wszystko zależy od naszego zaangażowania - nas dorosłych.


Arkadiusz  Kozikowski

Dodatkowe informacje