AKCJA BEZPIECZNE FERIE 2018

Dnia 09.02.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 12 z inicjatywy pani Marleny Zawady-Mandrzejewskiej i we współudziale wychowawców oraz uczniów klasy 6c odbyła się akcja profilaktyczna BEZPIECZNE FERIE.

Na spotkaniu byli obecni ważni goście: Prezes Rejonowego WOPR w Bydgoszczy Pan Roman Guździoł oraz Instruktor Ratownictwa i mistrzyni świata w ratownictwie wodnym Pani Jolanta Haratym. Akcją byli objęci uczniowie całej szkoły. Na spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

Dodatkową chlubą dla szkoły było wręczenie na tym spotkaniu pani Marlenie - nauczycielowi tej szkoły, a zarazem Ratownikowi WOPR  Brązowej Honorowej Odznaki WOPR.

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII FOT. G. IDZIKOWSKI

Dodatkowe informacje