SKRZYNKA KORCZAKOWSKA

"Najważniejszą wartość mają listy, w których ktoś pisze, czego nie może powiedzieć rodzicom albo nie wolno powiedzieć w szkole. To, o czym dzieci mówią między sobą, a teraz mają możność szczerze powiedzieć, bez wstydu i strachu, że je wyśmieją" - Janusz Korczak.
         W szkole jest wprowadzona  SKRZYNKA, do której wszyscy uczniowie będą mogli  wrzucać listy(informacje, prośby, uwagi) gdzie zapisane będą wszelkie sprawy , z którymi uczniowie a także dorośli będą chcieli zwrócić się i uzyskać pomoc Rzecznika Praw Ucznia.
 Skrzynka, na stałe zawieszona przy głównym wyjściu na dolnym holu, będzie opróżniana przez Rzecznika  raz w tygodniu.

 Idea działania skrzynki  -
Szukasz kogoś, kto zrozumie?
Twe potrzeby spełnić umie?
Kto praw dziecku nie zabrania
i odpowie na pytania?
Jeśli chcesz z kimś porozmawiać,
bo spraw ważnych jest bez liku.
Śmiało list do skrzynki wkładaj
i polegaj na Rzeczniku!

Zgromadzone przez Rzecznika informacje dotyczące każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw ucznia w szkole są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
Rzecznik Praw Ucznia nie ustanawia żadnych praw, nie może sam nic nikomu zarzucić, ani do niczego zmusić.

Dodatkowe informacje