OBIADY SZKOLNE - GRUDZIEŃ 2017

Opłata  za   obiady szkolne  m-c  grudzień   2017r. wynosi :
15    x    3,00 zł    =  45,00 zł
Wpłat  można  dokonywać  w  dni:       - 23.11.17 r.        - 24.11.17 r.         -  27.11.17r.        - 28.11.17 r.
W dn.  05.12.17 r. oraz  06.12.17 r.   – obiad wydawany  będzie  od godz. 12.30
W  dniu 07.12.17 r.  – obiad wydawany    będzie   od godz   12.15
W miesiącu grudniu obiady  wydawane  będą  do  21.12.17r. włącznie.


WPŁAT  NALEŻY  DOKONYWAĆ  NA  RACHUNEK  BANKOWY  NR :
        11  1240  6452  1111  0010  7497  6200      
W  OPISIE  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ  :
  - W TYTULE  WPISAĆ  OBIADY SZKOLNE MIESIĄC I ROK  np. OBIADY SZKOLNE  STYCZEŃ  2017 R.
  -  IMIĘ  I NAZWISKO  DZIECKA     - ILOŚĆ  OBIADÓW - PODAĆ  W  JAKIE DNI DZIECKO BĘDZIE JADŁO OBIADY    
 - ODLICZEŃ  MOŻNA  DOKONYWAĆ  PO UPRZEDNIM     ZGŁOSZENIU    NIEOBECNOŚCI  DZIECKA.  
 - ZGŁOSZEŃ  MOŻNA    DOKONYWAĆ  Z WYPRZEDZENIEM  JEDNODNIOWYM  W  SEKRETARIACIE  LUB     DZWONIĄC  PO  NR  TEL   52 37 313 35   
NIE  MOŻNA  DOKONYWAĆ  WPŁAT  ZA   POJEDYŃCZE  OBIADY.
WPŁAT MOŻNA  DOKONYWAĆ  TYLKO  W  WYZNACZONE  DNI   PODAWANE  DO WIADOMOŚCI  KAŻDEGO MIESIĄCA.

Dodatkowe informacje