MAŁY POLIGLOTA – innowacja pedagogiczna dla klasy 1a

Innowacja oparta jest na twórczym działaniu i aktywności dzieci. Z uwagi na powszechną globalizację oraz wielokulturowość otaczającego świata, zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju językowego uczniów, zapoznanie z kulturą i obyczajami wybranych państw Europy i świata, a także zwrócenie uwagi na fakt, iż ludzie posługują się różnymi językami, a ich znajomość jest niezbędna do komunikacji.
Autorzy innowacji: Barbara Borowicz, Agnieszka Bayer, Patrycja Łyczywek

Dodatkowe informacje