Czytamy młodszym kolegom

Uczniowie klasy 6c raz w tygodniu, czytali swoim młodszym kolegom, uczniom klasy 1c. Dzieci z dużym skupieniem słuchały opowiadań i baśni.

A. Prokopowicz, H. Woźniak, A. Meier, S. Marecka

Dodatkowe informacje