Uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz Rodzice i Opiekunowie!

Proszę o zapoznanie się z regulacjami prawnymi egzaminu gimnazjalnego, który odbędzie się w kwietniu 2018 r.

Dostosowania egzaminacyjne

Informacje o egzaminie

Komunikat - przybory

Dyrekcja

Dodatkowe informacje