OBIADY W SZKOLE

WYJĄTKOWO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU TERMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADY SZKOLNE PRZEDŁUŻONO DO DN. 06.10.17 R.
Opłata  za obiady szkolne  m-c  październik  2017 r. wynosi :
22   x  3,00 zł =   66,00 zł
WPŁAT  NALEŻY  DOKONYWAĆ  NA  RACHUNEK  BANKOWY  NR :
        11 1240 6452 1111 0010 7497 6200      UWAGA ZMIANA  NAZWY  SZKOŁY I NUMERU KONTA !!!
W  OPISIE  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ: 

 

- W TYTULE  WPISAĆ  OBIADY SZKOLNE MIESIĄC I ROK  np. OBIADY SZKOLNE  STYCZEŃ  2017 R.

-  IMIĘ  I NAZWISKO  DZIECKA
- ILOŚĆ  OBIADÓW  
- PODAĆ  W  JAKIE DNI DZIECKO BĘDZIE JADŁO OBIADY
- ODLICZEŃ  MOŻNA  DOKONYWAĆ  PO UPRZEDNIM     ZGŁOSZENIU    NIEOBECNOŚCI  DZIECKA

- ZGŁOSZEŃ  MOŻNA    DOKONYWAĆ  Z WYPRZEDZENIEM  JEDNODNIOWYM  W  SEKRETARIACIE       LUB     DZWONIĄC  POD  NR  TEL.   52 37 313 35.
NIE  MOŻNA  DOKONYWAĆ  WPŁAT  ZA   POJEDYŃCZE  OBIADY.
WPŁAT MOŻNA  DOKONYWAĆ  TYLKO  W  WYZNACZONE  DNI   PODAWANE  DO WIADOMOŚCI  KAŻDEGO MIESIĄCA.

Dodatkowe informacje