UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SZKOŁY DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SZKOŁY DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM

22 czerwca (czwartek) godzina 17.00

po uroczystości uczniowie przechodzą do sal:
klasa IIIa- sala 17
klasa IIIb- sala 19
klasa IIIc- sala 18
klasa IIId- sala 21

23 czerwca (piątek) uczniowie klas trzecich przychodzą po odbiór świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminów gimnazjalnych do sekretariatu szkoły.
klasa IIIa- godz. 8.30
klasa IIIb- godz. 8.45
klasa IIIc- godz. 9.00
klasa IIId- godz. 9.15

Dodatkowe informacje