Szkolny konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM "SPOTKANIE Z POEZJĄ"

,,Zamiast smucić się i płakać
Lubię rymy czasem łapać ‘’

Miejsce konkursu: Biblioteka szkolna
Termin konkursu : 24 maja 2017 r., godz. 10:00
Cele konkursu:
 ·    rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczniów,
 ·    rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego  słowa,
 ·    budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów,
 ·    dostarczanie uczniom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich,

Warunki uczestnictwa:

 •  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych i gimnazjum,
 •  Każdy uczestnik prezentuje dowolnie wybrany utwór,
 •  Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt, podkład muzyczny).
 • Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 22 maja 2017 r.
 • Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć tekst wybranego utworu.


Kryteria oceny:
Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
 

 •  tempo
 •  intonacja
 •  interpretacja tekstu
 •  opanowanie pamięciowe tekstu
 •  ogólny wyraz artystyczny (ruch, rekwizyt, strój)
 •  dobór tekstu do możliwości uczestnika,
 •  kulturę słowa,
 •  ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:
Spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci w każdej grupie wiekowej oraz osoby wyróżniające się, którym wręczone zostaną nagrody książkowe  i nie tylko. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymają dyplomy podziękowania, słodkie upominki, a także drobne nagrody.


Organizator: Bibliotekarze: B. Jaros-Czuczwara, M. Świątek

Dodatkowe informacje